Skip to main content

Jaunumi

Talsu novada tūrisma informācijas centri apmeklētājiem slēgti līdz 11. janvārim

Aicina iesniegt pieteikumus kultūras un tūrisma projektu konkursa 2022. gada I kārtai

Talsu novada pašvaldība aicina līdz 24. janvāra pulksten 17.00 Talsu novada pašvaldības Kultūras un sporta attīstības nodaļas pastkastītē (K. Valdemāra ielā 17a, Talsos) vai elektroniskā pasta adresē ksan@talsi.lv iesniegt projektu pieteikumus kultūras un tūrisma projektu īstenošanai 2022. gadā. 2022. gada konkursā pieejamais kopējais finansējums ir 25 000 EUR. Šī gada projektu konkursa prioritāte – kultūrvides unikalitāte, jaunrade […]

Talsu novada pašvaldība aicina līdz 24. janvāra pulksten 17.00 Talsu novada pašvaldības Kultūras un sporta attīstības nodaļas pastkastītē (K. Valdemāra ielā 17a, Talsos) vai elektroniskā pasta adresē ksan@talsi.lv iesniegt projektu pieteikumus kultūras un tūrisma projektu īstenošanai 2022. gadā.

2022. gada konkursā pieejamais kopējais finansējums ir 25 000 EUR. Šī gada projektu konkursa prioritāte – kultūrvides unikalitāte, jaunrade un kopienas tradīcijas projektos, kas īstenoti inovatīvā veidā, veicina dažādu kultūras un tūrisma aktivitāšu pieejamību Talsu novadā.

Maksimāli pieejamais finansējums vienam projektam ir 1000 EUR, ar noteikumu, ka projekta pamatmērķis nedrīkst būt peļņas gūšana un pieteicējam jānodrošina līdzfinansējums 20% apmērā no pieprasītā finansējuma apjoma.

Konkursā piedalīties var nevalstiskās organizācijas (biedrības un nodibinājumi), reliģiskās organizācijas, Latvijas Amatniecības kameras biedri, Tautas daiļamata meistari vai Radošo apvienību biedri, kuru juridiskā adrese vai deklarētā dzīves vieta ir Talsu novadā.

Projekta pieteikuma sagatavošanai nepieciešamā dokumentācija pieejama šeit.