11.09.2019

Iepazīšanās ar “Baltu ceļu” Talsu pusē

Talsu pusē, 12.septembrī notika mediju izziņas ceļojums,
kurā bija iespēja apskatīt kuršu laiku liecības Talsos un tikties
ar radošajiem talsiniekiem.

Ceļojuma laikā žurnālisti apmeklējaTalsu novada muzeju, kur
sagaidīja vēsturniece Inese Vempere. Viņa iepazīstināja ar jauno
arheoloģisko ekspozīciju, kas pielāgota mūsdienu ritmam ar
interaktīviem elementiem.

Arheoloģijas ekspozīcijas pamatā ir Talsu Vilkmuižas ezerā
atrastie kuršu priekšmeti.

Nākamais pieturas punkts bija Talsu pilskalns, kas bijis senās
kuršu zemes Vanemas centrs. Tolaik ļoti nozīmīga apdzīvota
vieta.

Sākotnēji pilskalnu apdzīvojuši lībieši, bet pēc kuršu
izplatīšanās Kurzemē 11.gadsimtā nokļuvis kuršu valdījumā un stipri
nocietināts.

Savukārt, Vilkmuižas ezers ir unikāls ar 11.–14.gadsimta kuršu
ugunsapbedījumiem.

Keramikas darbnīcā „Ciparnīca” meistari Diāna Dzelme un Nauris
Galviņš iepazīstināja ar mūsdienu podnieka darbu, kur varēs aplūkot
meistaru darbnīcu un viņu veikumu.

Ceļotāji apmeklēja arī radošo darbnīcu „Patrepe” un iepazinās ar
saimnieci Aivu Daukši, kura izrādīja mūsu folkloras mantojumu –
senču rakstus, zīmes, dievības, tautas dainas „Jāņkalnu” takā.

Jau ziņots, ka projekts “Starptautiskais kultūras maršruts
“Baltu ceļš”” tiek īstenots, lai izveidotu vienu starptautisku un
vairākus reģionālas nozīmes kultūras tūrisma maršrutus, izceļot un
popularizējot baltu materiālo un nemateriālo kultūras un dabas
mantojumu.

 

Informāciju sagatavoja: la.lv

Iepazīšanās ar “Baltu ceļu” Talsu pusē