Zum Hauptinhalt springen

Talsu novada tūrisma informācijas centrs (Talsu novada TIC) darbojas kopš 1996. g. ar mērķi veicināt līdzsvarotu un ilgtspējīgu tūrisma attīstību Talsu novadā un Ziemeļkurzemē. Pamatdarbība saistīta ar Talsu novada tūrisma pakalpojumu popularizēšanu un reklamēšanu, izplatot informāciju par pieejamajiem tūrisma produktiem reģionā. Biroja apmeklētājiem pieejami arī bezmaksas drukātie materiāli Talsu novada, Latvijas, Baltijas un citu valstu apceļošanai. Tūrisma piedāvājums tiek popularizēts arī, piedaloties starptautiskās tūrisma izstādēs un gadatirgos. Paralēli notiek arī ar jaunu tūrisma produktu veidošana, tūrisma informācijas apkopošana un sistematizēšana, tūrisma uzņēmēju un interesentu apmācību organizēšana, tūrisma projektu sagatavošana un realizēšana, ikdienas tūrisma pakalpojumu sniegšana.

Talsu novada TIC misija – strādāt ar aizrautību, sadarbojoties ar vislabākajiem partneriem, lai izveidotu patiesi aizrautīgu ceļojumu ikvienam mūsu klientam.

Talsu novada TIC attīstības vīzija – Talsu novada TIC ir Latvijā atpazīstama, zaļi domājoša, mūsdienīga, efektīva un uz klientu vērsta iestāde, kurai sabiedrība uzticas.

Visit Talsi logo