Skip to main content

Jaunumi

Talsu novada tūrisma informācijas centri apmeklētājiem slēgti līdz 11. janvārim

Aicina iesniegt pieteikumus kultūras un tūrisma projektu konkursā

Talsu novada pašvaldība aicina līdz 1. februārim pulksten 17.00 Talsu novada pašvaldības Kultūras un sporta attīstības nodaļas pastkastītē (K. Valdemāra ielā 17a, Talsos) un elektroniskā pasta adresē ksan@talsi.lv iesniegt projektu pieteikumus, kultūras un tūrisma projektu īstenošanai 2021. gadā. Talsu novada kultūras un tūrisma projektu finansēšanas konkursa mērķis ir veicināt Talsu novadam nozīmīgu kultūras un tūrisma projektu īstenošanu, […]


Talsu novada pašvaldība aicina līdz 1. februārim pulksten 17.00 Talsu novada pašvaldības Kultūras un sporta attīstības nodaļas pastkastītē (K. Valdemāra ielā 17a, Talsos) un elektroniskā pasta adresē ksan@talsi.lv iesniegt projektu pieteikumus, kultūras un tūrisma projektu īstenošanai 2021. gadā.

Talsu novada kultūras un tūrisma projektu finansēšanas konkursa mērķis ir veicināt Talsu novadam nozīmīgu kultūras un tūrisma projektu īstenošanu, kas ir pieejami plašam sabiedrības lokam un sekmē visu kultūras un mākslas nozaru jaunrades attīstību, kultūras mantojuma saglabāšanu un jaunradīto tūrisma vērtību izplatīšanu.

2021. gada konkursā pieejamais kopējais finansējums ir 12 000 EUR un tā prioritāte ir kreatīvi un daudzveidīgi kultūras un tūrisma projekti, kuri sabiedrībai ir pieejami un var tikt īstenoti inovatīvā veidā, nodrošinot dažādu kultūras un tūrisma pakalpojumu pieejamību Talsu novadā.

Maksimāli pieejamais finansējums vienam projektam ir 1000 EUR, ar noteikumu, ka projekta pamatmērķis nedrīkst būt peļņas gūšana un pieteicējam jānodrošina līdzfinansējums 20% apmērā no pieprasītā finansējuma apjoma.

Konkursā piedalīties var nevalstiskās organizācijas (biedrības un nodibinājumi), reliģiskās organizācijas, Latvijas Amatniecības kameras biedri, Tautas daiļamata meistari vai Radošo apvienību biedri, kuru juridiskā adrese vai deklarētā dzīves vieta ir Talsu novadā.

Projekta pieteikuma sagatavošanai nepieciešamā dokumentācija pieejama sadaļā Talsu novada kultūras un tūrisma projektu finansēšanas konkurss.